http://www.exaktmedia.se/se/exaktmedia/v1/resources/img/pensionLetterLogo.png?mid=1952378

Torsdag 29 januari 2015
Ett nyhetsbrev av
Mikael Nyman

Hej Magnus,

Här kommer dagens utgåva av Pensionsnyheterna.

I dagens nyhetsbrev:

Klart med förslag om provisionsförbud

Klart med förslag om provisionsförbud

Värdepappersmarknadsutredningen föreslår att det blir förbjudet för samtliga finansiella rådgivare, inklusive försäkringsförmedlare, att ta emot provisioner. Det framgår av slutrapporten, Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, som överlämnades till finansmarknadsminister Per Bolund (MP) nu i eftermiddags.

I MiFID II-direktivet finns en minimiregel om provisioner till förmedlare som säger att en förmedlare inte får kalla sig oberoende om de tar emot ersättningar från en tredje part. Man får inte heller bara sälja produkter från eget eller närstående bolag. Det är minimikravet. Men det är fritt fram för enskilda länder att införa strängare regler och utredningen menar i rapporten att minimireglerna inte räcker för att skydda konsumentintresset.

”Enligt utredningens uppfattning skulle emellertid enbart minimiregeln inte åtgärda problemen med provisioner. Ersättningar från tredjepart har i Finansinspektionens tillsyn visat sig leda till intressekonflikter och att rådgivare sätter sina egna intressen att få höga provisioner framför kundens intressen. Minimiregeln skulle inte leda till en tillräcklig förstärkning av konsumentskyddet. Utredningen föreslår därför att Sverige använder sig av möjligheten att gå längre än minimiregeln och sträcker ut förbudet mot att ta emot ersättningar från tredjepart till att gälla all rådgivning, oberoende eller inte, till icke-professionella kunder”, skriver utredningen.

Det kommer alltså finnas mycket små möjligheter framöver att ta emot provisioner för försäkringsförmedlare.

Man föreslår förbudet utformas så att ersättningar från tredjepart som kan påverka kundernas intresse negativt ska vara förbjudna och att det blir Finansinspektionen som får rätt att föreskriva vilka ersättningar som omfattas.

Utredningens huvuduppgift har varit att analysera vilka ändringar som krävs i svensk lag för att införa MiFID II- och MiFIR-direktiven. Utöver det har man haft i uppdrag att se över vissa frågor som rör finansiell rådgivning.

Främst inom MiFID II finns en rad regler om konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Utredningen menar att de olika lagar som reglerar konsumentskyddet i dag är snudd på identiskt även om det regleras i flera olika lagar. Därför föreslår man att samma regler gäller för alla bolag som ägnar sig åt finansiell rådgivning, oavsett om det rör sparande, försäkringar eller andra former av investeringar. Därmed blir också provisionsförbudet väldigt omfattande.

”Det innebär på provisionsområdet att förbudet mot att ta emot och behålla ersättningar från tredjepart, som kan påverka kundens intressen negativt, också ska gälla för försäkringsbolag och försäkringsförmedlare när ett sådant företag inom sin ordinarie verksamhet lämnar rådgivning till konsumenter”, skriver man i utredningen.

Man går också längre än MiFID II-direktivet och föreslår att man bara får kalla sig oberoende rådgivare om man lämnar enbart lämnar information om externa produkter. Det blir alltså förbjudet att sälja egna försäkringar eller fonder.

Provisionsförbudet ska enligt förslaget träda i kraft den 3 januari 2017.

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.Det är inte tillåtet att vidarebefordra, kopiera eller på annat sätt mångfaldiga materialet utan ansvarig utgivares medgivande.

Pensionsnyheterna ges ut av
Exakt Media AB, Johannesgränd 1, 111 30 STOCKHOLM
Tel: 08-455 67 70. Fax: 08-658 43 46
info@pensionsnyheterna.se, www.exaktmedia.se
Orgnr 556733-3561

Chefredaktör
Mikael Nyman
mikael.nyman@pensionsnyheterna.se
Tel: 08-455 67 78

Redaktör
Ulf Lundblad
ulf.lundblad@pensionsnyheterna.se
Tel: 08-455 67 74

Ansvarig utgivare
Malin Svenberg
malin.svenberg@exaktmedia.se
Tel: 08-455 67 76

Prenumerationspris
9 510 kr / år + moms, Analys ingår
För prenumerationsärenden skicka E-post till:
prenumeration@pensionsnyheterna.se
eller ring 08-4556770